Jelenlegi hely

Felvételi szabályzat a 2024/2025 tanévre

AZ AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI SZABÁLYZATA
2023/2024-es tanévben

Cím: Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2.
OM kód: 029264
Feladatellátási hely kódja (FEH): 001
Telefon: 46/562-289
E-mail: titkarsag@avasi.hu
Web: www.avasi.hu; facebook.com/avasee.gimi


A 2024/2025. TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEINK

Tagozatkód

Évfolyam

Tanulmányi terület

Felvehető

osztály

1300

6

általános kerettantervű képzés emelt szintű nyelvoktatással

1

34

8000

5

német nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos általános kerettantervű képzés emelt szintű német nyelvoktatással, emelt óraszámú angol és történelem oktatással

½

17

8100

5

francia nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos általános kerettantervű képzés emelt szintű francia nyelvoktatással, emelt óraszámú angol és történelem oktatással

½

17

7800

4

általános kerettantervű képzés emelt szintű angol nyelvi képzés

½

17

7900

4

magyar-angol két tanítási nyelvű képzés

½

17

8400

4

általános kerettantervű képzés emelt szintű vizuális kultúra oktatással

½

17

8500

4

általános kerettantervű képzés emelt szintű biológia oktatással

½

17
 

6 évfolyamos képzés

Általános kerettantervű képzés emelt szintű nyelvoktatással
(Tagozatkód: 1300)

A hat évfolyamos képzés előnye, hogy minden tantárgyból lassabban és részletesebben dolgozzák fel a témaköröket, mint a 8+4 éves képzésben.

Az osztály tanulóinak angol vagy német nyelvből biztosít képzést emelt óraszámban. A diákoknak lehetőségük van érettségiig akár két nyelvből a középfokú (B2), illetve felsőfokú (C1) nyelvvizsga szintjére eljutni. A német nyelvet haladó szinten tanuló diákoknak a 12. évfolyamon lehetőségük van a DSD nemzetközi felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére. A DSD II nyelvvizsga-bizonyítvány lehetővé teszi a német nyelvű országok egyetemein/főiskoláin a továbbtanulást.

Az ide járó tanulók angol, illetve német nyelvterületre szervezett tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt.

A nyelvi csoportok indítása a jelentkezők létszámának függvénye.

Felvételi vizsga:

 • Írásbeli: magyar, matematika (központi írásbeli)

 • Szóbeli: magyar, matematika

Tervezett felvehető létszám: 34 fő

Szóbeli felvételi követelmények magyarból »»
Szóbeli felvételi követelmények matematikából »»
5 évfolyamos képzések

Német nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos általános kerettantervű képzés emelt szintű német nyelvoktatással, emelt óraszámú angol és történelem oktatással
(Tagozatkód: 8000)

Az 5 évfolyamos képzésünkre azokat a diákokat várjuk, akik általános iskolában angol vagy német nyelvet tanultak.

A német nyelvi órák száma magas, előkészítő évfolyamon heti 18 óra, a 9-10.évfolyamon heti 5, a 11-12.évfolyamon heti 6 óra. Második idegen nyelvként haladó szinten az angol nyelvet tanulják emelkedő heti óraszámban. Ez a képzéstípus lehetőséget nyújt a diákoknak mindkét tanult nyelvből középfokú (B2), illetve felsőfokú (C1) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére. A történelem tanítása is kiemelt szerepet kap ebben a csoportban, az óraszám magasabb, mint az általános képzésben.

A 9.évfolyamon 10 napos német cserediákprogramot szervezünk.

Felvételi vizsga:

 • Írásbeli: magyar, matematika (központi írásbeli)

 • Szóbeli: az általános iskolában tanult idegen nyelv (angol vagy német)

Tervezett felvehető létszám: 17 fő

Szóbeli felvételi követelmények angolból »»

Szóbeli felvételi követelmények németből »»


Francia nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos általános kerettantervű képzés emelt szintű francia nyelvoktatással, emelt óraszámú angol és történelem oktatással
(Tagozatkód: 8100)

Az 5 évfolyamos képzésünkre azokat a diákokat várjuk, akik eddig még nem tanulták a francia nyelvet.

A francia nyelvi órák száma magas, előkészítő évfolyamon heti 18 óra, a 9-10.évfolyamon heti 5, a 11-12.évfolyamon heti 6 óra. Második idegen nyelvként haladó szinten az angol nyelvet tanulják emelkedő heti óraszámban. Ez a képzéstípus lehetőséget nyújt a diákoknak mindkét tanult nyelvből középfokú (B2), illetve felsőfokú (C1) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére. A történelem tanítása is kiemelt szerepet kap ebben a csoportban, az óraszám magasabb, mint az általános képzésben.

Felvételi vizsga:

 • Írásbeli: magyar, matematika (központi írásbeli)

 • Szóbeli: angol nyelv

Tervezett felvehető létszám: 17 fő

Szóbeli felvételi követelmények angolból »»
4 évfolyamos képzések

Általános kerettantervű képzés emelt szintű angol nyelvi képzés
(Tagozatkód: 7800)

Ebbe az osztálytípusunkba jó angol nyelvi ismeretekkel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk. Az emelt szintű angol nyelvi tagozaton emelt óraszámú képzést biztosítunk mindkét tanult nyelvből.

A nyelvi képzés sajátosságai

•                     emelt szintű nyelvi oktatás

•                     lektori óra anyanyelvi tanárral

•                     mind az öt nyelvi készség folyamatos fejlesztése (olvasásértés, nyelvhelyesség, hallásértés, íráskészség, beszédkészség),

•                     korszerű, modern tankönyvek és oktatási módszerek használata,

•                     lehetőség a nyelvtudás gyakorlására célnyelvi környezetben (nemzetközi programok, EP Nagykövetiskola, iskolai kirándulások)

•                     nyelvvizsga-felkészítő előadások (EuroExam partneriskola).

Ez a képzéstípus lehetőséget nyújt a diákoknak angol nyelvből középfokú (B2), illetve felsőfokú (C1) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére.

Felvételi vizsga:

 • Írásbeli: magyar, matematika (központi írásbeli)

 • Szóbeli: angol nyelv

Tervezett felvehető létszám: 17 fő

Szóbeli felvételi követelmények angolból »»
Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés
(Tagozatkód: 7900)

A magyar-angol két tanítási nyelvű csoport angol és magyar nyelven tanul. Jó angol nyelvi ismerettel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk.

A diákok három tantárgyat − történelem, biológia, brit és amerikai civilizáció − tanulnak angol nyelven 9-12. évfolyamon.

Az államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga (C1) megszerzésének feltételei:

 • legalább 60%-os emelt szintű angol nyelvi érettségi

 • sikeres érettségi vizsga két célnyelven tanult tantárgyból.

A második idegen nyelvet (német nyelv) a 9. évfolyamtól tanulják kezdő szinten emelkedő óraszámban.

Az ide járó tanulók angol nyelvterületre szervezett tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt.

Felvételi vizsga:

 • Írásbeli: magyar, matematika (központi írásbeli)

 • Szóbeli: angol nyelv

Tervezett felvehető létszám: 17 fő

Szóbeli felvételi követelmények angolból »»
Általános kerettantervű képzés emelt szintű vizuális kultúra oktatással
(Tagozatkód: 8400)

Erre a képzésre azokat a diákokat várjuk, akik rajzból tehetségesnek érzik magukat, és általános iskolában már aktívan foglalkoztak vizuális kultúrával. Nagyrészt rajzolást, festést tanulnak, de megismerkednek a mintázással, rézkarckészítéssel és művészettörténettel is. Animációs és hagyományos filmet forgatnak, ill. az analóg és digitális fotózás rejtelmeibe is betekinthetnek.

Az első idegen nyelvet (angol/német) 9. és 10. évfolyamon heti 4 órában, 11. és 12. évfolyamon heti 5 órában tanulják a diákok, ami lehetőséget nyújt számukra középfokú (B2) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére. A második idegen nyelvet (angol/német/francia/orosz) heti 3 órában tanulják. A nyelvi csoportok indítása a jelentkezők létszámának függvénye.

Felvételi vizsga:

 • Írásbeli: magyar, matematika (központi írásbeli)

 • Gyakorlati: tanulmányrajz beállított testcsoportról, csendéletfestés (színvázlat)

 • Szóbeli: elbeszélgetés, otthoni munkák bemutatása

Tervezett felvehető létszám: 17 fő

A rajz tagozatot bemutató videó »»

Szóbeli felvételi követelmények rajzból »»
Általános kerettantervű képzés emelt szintű biológia oktatással
(Tagozatkód: 8500)

A diákok emelt óraszámban tanulják a biológiát a 9-12. évfolyamon. Ez biztosítja a tudatos felkészülést az emelt szintű biológia érettségire, valamint a sikeres továbbtanulást természettudományos pályákon. A korszerű biológiai, ökológiai ismeretek elsajátítását segítik a rendszeres terepgyakorlatok. A kísérletezéshez korszerű laboratórium áll a tanulók rendelkezésére.

Az első idegen nyelvet (angol/német) 9. és 10. évfolyamon heti 4 órában, 11. és 12. évfolyamon heti 5 órában tanulják a diákok, ami lehetőséget nyújt számukra középfokú (B2) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére. A második idegen nyelvet (angol/német/francia) heti 3 órában tanulják. A nyelvi csoportok indítása a jelentkezők létszámának függvénye.

Felvételi vizsga:

 • Írásbeli: magyar, matematika (központi írásbeli)

 • Szóbeli: biológia

Tervezett felvehető létszám: 17 fő

Szóbeli felvételi követelmények biológiából »»

 

A VIZSGÁZÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE

6 évfolyamos képzés

Általános kerettantervű képzés emelt szintű nyelvoktatással
 (Tagozatkód: 1300)

 • A magyar nyelv és irodalom (ha az irodalmat és a nyelvtant egyben osztályozták, akkor az osztályzat duplázódik), a matematika, a történelem és a tanult idegen nyelv tantárgyak 5. év végi és 6. félévi osztályzata: maximum 50 pont

 • Központi magyar írásbeli felvételi: maximum 50 pont

 • Központi matematika írásbeli felvételi: maximum 50 pont

 • Magyar nyelv és irodalom szóbeli felvételi: maximum 25 pont

 • Matematika szóbeli felvételi: maximum 25 pont

Összesen: maximum 200 pont

Szóbeli felvételi követelmények magyarból »»
Szóbeli felvételi követelmények matematikából »»
5 évfolyamos képzések

Német nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos általános kerettantervű képzés emelt szintű német nyelvoktatással, emelt óraszámú angol és történelem oktatással
(Tagozatkód: 8000)

 • A magyar nyelv és irodalom (ha az irodalmat és a nyelvtant egyben osztályozták, akkor az osztályzat duplázódik), a matematika, a történelem és a tanult idegen nyelv tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzata: maximum 50 pont

 • Központi magyar írásbeli felvételi: maximum 50 pont

 • Központi matematika írásbeli felvételi: maximum 50 pont

 • Angol vagy német nyelvből szóbeli felvételi: maximum 50 pont

Összesen: maximum 200 pont

Szóbeli felvételi követelmények angolból »»

Szóbeli felvételi követelmények németből »»

 
Francia nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos általános kerettantervű képzés emelt szintű francia nyelvoktatással, emelt óraszámú angol és történelem oktatással
(Tagozatkód: 8100)

 • A magyar nyelv és irodalom (ha az irodalmat és a nyelvtant egyben osztályozták, akkor az osztályzat duplázódik), a matematika, a történelem és a tanult idegen nyelv tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzata: maximum 50 pont

 • Központi magyar írásbeli felvételi: maximum 50 pont

 • Központi matematika írásbeli felvételi: maximum 50 pont

 • Angol nyelvből szóbeli felvételi: maximum 50 pont

Összesen: maximum 200 pont

Szóbeli felvételi követelmények angolból »»
4 évfolyamos képzések

Általános kerettantervű képzés emelt szintű angol nyelvi képzés
 (Tagozatkód: 7800)

 • A magyar nyelv és irodalom (ha az irodalmat és a nyelvtant egyben osztályozták, akkor az osztályzat duplázódik), a matematika, a történelem és a tanult idegen nyelv tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzata: maximum 50 pont

 • Központi magyar írásbeli felvételi: maximum 50 pont

 • Központi matematika írásbeli felvételi: maximum 50 pont

 • Angol nyelvből szóbeli felvételi: maximum 50 pont

Összesen: maximum 200 pont

Szóbeli felvételi követelmények angolból »»
Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés
 (Tagozatkód: 7900)

 • A magyar nyelv és irodalom (ha az irodalmat és a nyelvtant egyben osztályozták, akkor az osztályzat duplázódik), a matematika, a történelem és a tanult idegen nyelv tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzata: maximum 50 pont

 • Központi magyar írásbeli felvételi: maximum 50 pont

 • Központi matematika írásbeli felvételi: maximum 50 pont

 • Angol nyelvből szóbeli felvételi: maximum 50 pont

Összesen: maximum 200 pont

Szóbeli felvételi követelmények angolból »»
Általános kerettantervű képzés emelt szintű vizuális kultúra oktatással
 (Tagozatkód: 8400)

 • A magyar nyelv és irodalom (ha az irodalmat és a nyelvtant egyben osztályozták, akkor az osztályzat duplázódik), a matematika, a történelem és a tanult idegen nyelv tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzata: maximum 50 pont

 • Központi magyar írásbeli felvételi: maximum 50 pont

 • Központi matematika írásbeli felvételi: maximum 50 pont

 • Hozott munkák bemutatása, rajzolás, festés: maximum 50 pont

Összesen: maximum 200 pont

A rajz tagozatot bemutató videó »»

Szóbeli felvételi követelmények rajzból »»
Általános kerettantervű képzés emelt szintű biológia oktatással
 (Tagozatkód: 8500)

 • A magyar nyelv és irodalom (ha az irodalmat és a nyelvtant egyben osztályozták, akkor az osztályzat duplázódik), a matematika, a történelem és a tanult idegen nyelv tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzata: maximum 50 pont

 • Központi magyar írásbeli felvételi: maximum 50 pont

 • Központi matematika írásbeli felvételi: maximum 50 pont

 • Biológia szóbeli felvételi: maximum 50 pont

Összesen: maximum 200 pont

Szóbeli felvételi követelmények biológiából »»

 


A RANGSOROLÁS ELVEI EGYENLŐ PONTSZÁM ESETÉN

Pontazonosság esetén a rangsorolásnál előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően a miskolci lakhelyű felvételiző, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. Ez utóbbi szempont alapján előnyben részesül az a tanuló, akinek a testvére iskolánk tanulója illetve testvére, szülője iskolánk tanulója volt. További egyenlő pontszám esetén elsődlegesen a szóbeli pontszám, másodlagosan az írásbeli összpontszám a meghatározó a sorrend kialakításában.


A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, VALAMINT A
BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI
NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ JELENTKEZŐRE VONATKOZÓ
SPECIÁLIS ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYOK

Az Nkt. 51. § (5) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló a felvételi vizsgán a szakértői vélemény alapján a következő kedvezményekre lehet jogosult: hosszabb felkészülési idő, segédeszközök használata, illetve a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés. Az erre vonatkozó szülői kérelmet, valamint a szakértői bizottság által kiadott szakértői véleményt a jelentkezési lap beadásával egyidejűleg kell benyújtani az iskola igazgatójának.


Vizsganaptár
A 2024/2025-ös tanév felvételi eljárási rendje

Általános felvételi eljárás a 4, 5 és 6 évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezők számára:

Minden jelentkező központi írásbeli felvételi vizsgán vesz részt. A feladatlapok magyar nyelvi és matematikai készségeket és ismereteket mérnek. Minden tanuló abban a középiskolában írja meg a központi írásbeli felvételi vizsga feladatlapjait, ahol azt a jelentkezési határidőig írásban jelezte. A központi felvételi vizsga feladatlapjait egységesen javítják az országban.


Jelentkezési határidő a központi írásbeli vizsgára:

2023. november 30. (csütörtök)

A központi írásbeli vizsga időpontja:

2024. január 20. (szombat) 10.00 óra

Pótló központi írásbeli vizsga időpontja:

2024. január 30. (kedd) 14.00 óra

A jelentkezési lapok leadása az Avasi Gimnáziumban:

2023. február 21. (szerda)

A szóbeli vizsga helye és időpontja: Avasi Gimnázium,

2024. március 4. (hétfő) 8.00 óra

előre meghirdetett beosztás szerint

Pótló szóbeli vizsga helye és időpontja: Avasi Gimnázium,

2024. március 8. (péntek) 14.00 óra


Tetszik: 
Average: 5 (1 vote)

Avasi Gimnázium

Az iskola címe:

3524 Miskolc, Klapka György u. 2.

E-mail:

titkarsag@avasi.hu
avasi.gazd@gmail.com

OM azonosító: 029 264
Telephelykód: 001 (KLIK 048 007)

Telefon

   +36 (46) 562-289 porta
   +36 (46) 562-287 tanári
   +36 (46) 562-289 titkárság
   +36 (30) 460-1886, +36 (30) 462-9377
   +36 (46) 366-620 igazgató
   +36 (46) 562-286 gazdasági iroda
   +36 (46) 364-603 testnevelői és konyha

Fax: +36 (46) 562-290

QR-kód

Web

A honlappal kapcsolatos észrevétel, vélemény, javaslat, kérdés...kapcsolat

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer